Privacyverklaring


© Privacy verklaring

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, gastenboekformulier op mijn websites invult en opstuurt, of mij e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt door mij bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht.
Nordsol fotografie Jos Offermanns stelt de gegevens van de bezoekers van zijn sites niet ter beschikking aan derden. Een uitzondering hierop kan een gerechtelijk bevel zijn.

Aansprakelijkheid

Nordsol fotografie Jos Offermanns aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op nordsol.jimdo.com. De auteur kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe pagina's waar Jimdo.com naar toe linkt.

Copyright

Het eigendom en copyright van nordsol fotografie Jos Offermanns berust bij de auteur.
Het is niet toegestaan beelden of teksten van de site nordsol.jimdo.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te publiceren via andere sites, elektronische middelen of in gedrukte vorm.
Het is toegestaan, met schriftelijke toestemming van nordsol fotografie Jos Offermanns, teksten en beelden te publiceren met bronverwijzing (link dan wel naam van de website) voor educatieve doeleinden zoals omschreven in het internationale copyright. De auteur kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op sites van derden als gevolg van wijzigingen op nordsol.jimdo.com.

Nordsol fotografie Jos Offermanns brengt wijzigingen aan in deze privacyverklaring en behoudt zich het recht hiertoe. Raadpleeg dus met regelmaat.

Revisie nr.: 01 20 september 2012


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.